Τι είναι Cloud;

Η λέξη Cloud στον τομέα την πληροφορικής χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να περιγράψει την παροχή μιας οποιασδήποτε υπηρεσίας πληροφορικής προς ένα τελικό πελάτη – χρήστη χωρίς ο ίδιος να απαιτεί κάποιο εξειδικευμένο Software ή Hardware προκειμένου να χρησιμοποιήσει της υπηρεσία αυτή, ενώ ταυτόχρονα η υπηρεσία είναι προσβάσιμη από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου το οποίο έχει απλά πρόσβαση στο διαδίκτυο ενώ παράλληλα είναι διαθέσιμη συνεχώς.

Οι υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούνται εν αγνοία των περισσότερων χρηστών εδώ και αρκετά χρόνια. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι υπηρεσίες Webmail (G-Mail, Hotmail – Outlook.com, Yahoo, Facebook, Youtube κλπ.) τις οποίες οι περισσότεροι χρήστες απλά χρησιμοποιούσαν χωρίς να γνωρίζουν ότι στην πραγματικότητα έχει δημιουργηθεί για αυτούς ένα Cloud Mailbox σε κάποιο – κάποιους Server στον κόσμο όπου οι ίδιοι απλά απολάμβαναν την υπηρεσία χωρίς να χρειάζεται να ασχοληθούν ούτε για το πώς ή που έχει δημιουργηθεί το Mailbox αυτό ούτε για το ποιος φροντίζει για τη διαθεσιμότητά του.

Τα πλεονεκτήματα των υπηρεσιών αυτών ήταν ορατά στους περισσότερους από εμάς. Το γεγονός πως χωρίς κόστος δινόταν στον κάθε χρήστη μια Γραμματοθυρίδα – Mailbox η οποία λειτουργούσε σχεδόν ακατάπαυστα είναι ίσως το μεγαλύτερο από τα πλεονεκτήματα. Παρόλα αυτά όμως, οι υπηρεσίες αυτές όπως κατά διαστήματα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, υστερούν σε θέματα ασφάλειας και διασφάλισης δεδομένων χρηστών καθώς καθιστούν τον ίδιο υπεύθυνο για τα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του.

Επιπλέον το ισχυρότερο ίσως πλεονέκτημα του Cloud σε Business Level είναι το γεγονός πως δίνεται πλέον η δυνατότητα σε έναν οργανισμό να ελέγξει τα κόστη που δαπανώνται για τη μηχανογράφηση και να τα προσαρμόσει στις ανάγκες του ανά πάσα στιγμή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο σχεδιασμός και το Sizing ενός οργανισμού προκειμένου να εγκαταστήσει ένα νέο Mail Server ή να προγραμματίσει την αγορά ενός νέου Application Server για την εγκατάσταση μίας εφαρμογής. Το τμήμα πληροφορικής σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ανάγκες της στιγμής είτε θα φροντίσει για τις Peak Periods προκειμένου να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας οπότε τις υπόλοιπες περιόδους τα Resources δεν θα χρησιμοποιούνται, είτε θα κινηθεί με βάση τις τωρινές ανάγκες με αποτέλεσμα όταν υπάρξει έστω και στιγμιαία μεγαλύτερη ζήτηση να μη μπορεί το σύστημα να ανταποκριθεί στις ανάγκες όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα (Σχέδιο 1).

Η λύση του Cloud στις περιπτώσεις αυτές και η ευελιξία που προσφέρει, μπορεί να γλυτώσει από τέτοιου είδους διλλήματα μια επιχείρηση καθώς έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει τη διαθέσιμη υπηρεσία σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού ανά πάσα στιγμή και αντίστοιχα να αποδεσμεύσει τα Resources που δε χρησιμοποιούνται προκειμένου να μη χρειάζεται να δαπανήσει χρήματα για μία υπηρεσία που τη χρειάζεται μόνο για μικρά χρονικά διαστήματα. Αυτό έχει τεράστιο οικονομικό όφελος σε βάθος χρόνου για μία επιχείρηση ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη μας πως δε χρειάζεται σε κανένα χρονικό σημείο αντικατάσταση εξοπλισμού, ή αναβάθμισή του, ή έστω και κάποιο συμβόλαιο συντήρησης και αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης.

Πλέον οι υπηρεσίες ωρίμασαν, το κόστος του Hardware που χρειαζόταν ένα Datacenter προκειμένου να σερβίρει τέτοιου είδους υπηρεσίες μειώθηκε και γενικότερα οι συνθήκες οι οποίες θα επέτρεπαν στις υπηρεσίες Cloud να φτάσουν σε χαμηλό κόστος στον τελικό χρήστη είχαν δημιουργηθεί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γεννηθούν σε πολλά σημεία του πλανήτη εταιρείες που ως σκοπό είχαν να παρέχουν υπηρεσίες Cloud.

Πολλές από τις εταιρείες αυτές βέβαια ήταν απλά μια αποθήκη ή κάποιος ερασιτέχνης σε θέματα ασφάλειας και τεχνολογίας με μερικούς Servers (ή απλούς υπολογιστές) και μία γραμμή Internet που διαφημιζόταν ως Cloud Service Provider. Πολλοί τελικοί πελάτες παρασυρόμενοι από το χαμηλό κόστος των υπηρεσιών επέλεξαν χωρίς κάποια συμβουλή και έλεγχο να μεταφέρουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες τους σε ένα τέτοιο πάροχο με καταστροφικά για τους ίδιους αποτελέσματα όταν οι ερασιτέχνες αυτοί άφηναν τους τελικούς πελάτες χωρίς υπηρεσία για μεγάλα χρονικά διαστήματα όπως εύκολα μπορεί κάποιος να φανταστεί.

Το παραπάνω αποτελεί ουσιαστικά και το μεγαλύτερο μειονέκτημα των υπηρεσιών Cloud καθώς απαιτείται γνώση και εμπειρία προκειμένου κάποιος να διακρίνει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη συνολική ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων ενός οργανισμού πριν μεταβεί στο Cloud.

Ο ρόλος μας στην Grow 2 Cloud είναι να ελέγξουμε αυστηρά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα Standards τα οποία πληρούνται σε κάθε περίπτωση προκειμένου να διασφαλίσουμε τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν και πληρώνουν οι πελάτες μας. Μόνο έτσι και σε συνδυασμό με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα ενός οργανισμού το Cloud Computing μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα οφέλη προς τον τελικό πελάτη μειώνοντας και ελέγχοντας ταυτόχρονα τα συνολικά κόστη ενός πληροφοριακού συστήματος.