Σχεδιασμός και Στρατηγική

Οι περισσότερες εταιρείες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα περιορίζονται είτε σε καθαρά Τεχνικό ρόλο επιλύοντας προβλήματα και πουλώντας προϊόντα είτε σε εντελώς συμβουλευτικό ρόλο όπου χωρίς να έχουν τεχνική εμπειρία και Hands On γνώση της τεχνολογίας παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Ο ρόλος μας ως Grow 2 Cloud είναι να συνδυάσουμε την πολύχρονη εμπειρία μας στο Τεχνολογικό κομμάτι με τη δυνατότητά μας να μπορούμε να δούμε συνολικά τις πολυσύνθετες ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε μαζί τα στρατηγικά βήματα που αφενός θα του επιτρέψουν να αναπτύξει την επιχείρηση χωρίς να προβληματίζεται για τη σωστή λειτουργία των πληροφοριακών του συστημάτων και αφετέρου οι λύσεις που θα του προσφέρουμε θα του δώσουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού και θα βάλουν σε τάξη τα κόστη που πολύ εύκολα μπορούν να βρεθούν εκτός ελέγχου.