Ποιο cloud μου ταιριάζει;

Δεν ταιριάζει ένα κλειδί σε όλες τις κλειδαριές. Έτσι δεν είναι δυνατό να ταιριάξουν όλες οι λύσεις Cloud σε όλες τις περιπτώσεις.
Σε αντίθεση με τις περισσότερες εταιρείας πληροφορικής όπου προσπαθούν πρώτα να πουλήσουν ένα προϊόν και ύστερα να το προσαρμόσουν στις ανάγκες μιας εταιρείας, εμείς στη Grow 2 Cloud εφαρμόζουμε ακριβώς το αντίθετο. Μελετούμε και αναλύουμε τις πραγματικές ανάγκες ενός οργανισμού και έπειτα, προκειμένου να δώσουμε τις καταλληλότερες για τον οργανισμό τεκμηριωμένες τεχνολογικές επιλογές και λύσεις σύμφωνα πάντα και με το Budget αλλά και την κρισιμότητα των συστημάτων για τη συνολική λειτουργία, προτείνουμε και εξετάζουμε κάθε λύση και συνδυασμό λύσεων ξεχωριστά ώστε να προτείνουμε την καλύτερη δυνατή.

Έτσι υπάρχουν περιπτώσεις και σενάρια όπου η μετάβαση κάποιων υπηρεσιών ενός πληροφοριακού συστήματος στο Cloud είναι εφικτή και θα αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη και άλλες περιπτώσεις όπου η παραδοσιακή προσέγγιση είναι καταλληλότερη.
Ο ρόλος μας είναι να «ζυγίσουμε» και να αξιολογήσουμε κάθε πληροφοριακό σύστημα ξεχωριστά ώστε να εντοπίσουμε και να γνωρίσουμε τις πραγματικές ανάγκες μιας εταιρείας και ενός οργανισμού. Έτσι μπορούμε να προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση και να προσφέρουμε στον πελάτη το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ώστε η επιλογή των υπηρεσιών Cloud να ταιριάζουν στις πραγματικές του ανάγκες και να μην είναι απλά ένα ακόμα προϊόν στο πληροφοριακό του σύστημα όπως όλα τα άλλα.

Για το λόγο αυτό προσφέρουμε σε νέους πελάτες χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση ένα Welcome Survey Pack ώστε να ενημερωθούμε πλήρως για την υπάρχουσα κατάσταση του πληροφοριακού συστήματος της νέας εταιρείας. Έτσι σταδιακά κάνουμε κτήμα μας την υποδομή και τις ανάγκες του πελάτη ώστε να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τον καλύτερο συνδυασμό προϊόντων – υπηρεσιών που θα διασφαλίσουν την ακεραιότητα και τη λειτουργικότητα του εκάστοτε πληροφοριακού συστήματος.