Λύσεις Disaster Recovery

Έχοντας σχεδιάσει και υλοποιήσει με επιτυχία πλήρη συστήματα Disaster Recovery για αρκετούς οργανισμούς χρησιμοποιώντας In-House συστήματα στο παρελθόν και διασφαλίζοντας στο μέγιστο την επαναφορά των συστημάτων σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής, διαθέτουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία προκειμένου να υλοποιήσουμε σενάρια Disaster Recovery για κάθε ανάγκη και προϋπολογισμό.

Επιπλέον αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Cloud όπου πλέον ένας οργανισμός μπορεί να αποφύγει τη μεγάλη σε μέγεθος επένδυση που απαιτεί ένα Disaster Recovery Site, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε λύσεις με πολύ μικρότερο συγκριτικά κόστος προκειμένου να γίνεται χρήση μιας Private Cloud υποδομής που θα φιλοξενήσει τα Disaster Recovery συστήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις προβλήματος. Έτσι η επιχείρηση απολαμβάνει τα οφέλη ενός Disaster Recovery Site με πολύ μικρό κόστος επένδυσης.