Ασφάλεια, Ιδιωτικότητα και Νομική Συμμόρφωση

Ως εταιρεία φροντίσαμε από την πρώτη στιγμή να επιδείξουμε ιδιαίτερη ευαισθησία στον τομέα της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των δεδομένων των πελατών μας.
Ακολουθώντας το πρότυπο ISO 27001 για το οποίο παρέχουμε και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πελάτες μας τους οποίους και έχουμε πιστοποιήσει με επιτυχία, φροντίσαμε να εφαρμόσουμε τις πλέον αυστηρές διαδικασίες ελέγχου και υλοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούμε τις πιθανότητες λάθους από πλευράς υλοποίησης και ελέγχουμε με ιδιαίτερη ευαισθησία τα συστήματα ασφάλειας που προστατεύουν τα πληροφοριακά συστήματα τόσο από εξωτερικές επιθέσεις όσο και από εσωτερικές (ακούσιες ή μη) διαρροές δεδομένων.

Παράλληλα με την προστασία των δεδομένων, φροντίζουμε οι διαδικασίες που ακολουθούνται, η αποθήκευση των δεδομένων του κάθε οργανισμού καθώς και όλες οι άλλες εμπλεκόμενες πτυχές του πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα έρθει σε επαφή με το Cloud να είναι απόλυτα διασφαλισμένο και να πληροί τόσο τους διεθνείς κανόνες όσο και τους εκάστοτε εγχώριους νόμους περί διασφάλισης προστασίας των δεδομένων του κάθε οργανισμού.