Αδειάληπτες λύσεις Cloud Backup

Καθώς το κόστος αποθήκευσης στο Cloud έχει πλέον μειωθεί αισθητά ενώ παράλληλα η ποιότητα των τηλεπικοινωνιακών γραμμών έχει βελτιωθεί, μας δίνεται πλέον η δυνατότητα να παρέχουμε ένα πλήρη σχεδιασμό λύσης Backup η οποία περιλαμβάνει την αποθήκευση σε Private Cloud υποδομές ενός τμήματος της συνολικής λύσης.

Χωρίς να αναιρείται η πολυσύνθετη και πολύπλοκη λύση του Backup η οποία απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και εμπειρία προκειμένου τη στιγμή που θα χρειαστεί ανάκτηση να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις, το Backup to Cloud έρχεται να συμπληρώσει ως μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας τη συνολική λύση προκειμένου να καλύψουμε εύκολα και με χαμηλό συγκριτικά κόστος περιπτώσεις φυσικής καταστροφής του χώρου που βρίσκεται αποθηκευμένο το Backup ή ακόμα και χαλασμένα ή ελαττωματικά μέσα ανάκτησης.